Petlan kokeet 2020

Petlalla toteutetaan perunan kasvinsuojelu-, lannoitus- ja lajikekokeita sekä tilaustutkimuksina että erilaisiin hankkeisiin liittyen. Monissa kokeissa otsikot pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta testattavat tuotteet ja lajikkeet vaihtuvat. Osa kokeista on luottamuksellisia.

Alla on lueteltu kesän 2020 julkiset kenttäkokeet. Käynnissä olevat hankkeet löydät Tutkimus-sivulta.

Kasvinsuojelu

Perunaruton torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta selvitetään uusien sekä markkinoilla olevien rutontorjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoa perunaruttoon. Kasvuston olosuhdeseurantaa ja ruton havainnointia hyödynnetään reaaliaikaisesti kasvinsuojeluneuvonnassa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Corteva Agriscience, Nordisk Alkali, Syngenta

Lehtipoltteen torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta toteutettavassa kokeessa verrataan eri torjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoa lehtipoltteen torjunnassa. Kenttäkoe sijoitetaan korkean tautipaineen riskilohkolle, jossa on ollut edellisinä vuosina lehtipoltetta.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Bayer CropScience, Berner, Nordisk Alkali, Syngenta

Kuorirokon torjunta Kuorirokko kuriin -hanke

Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisessä ”Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa” -hankkeessa toteutettavassa kokeessa selvitetään erilaisten kuorirokon torjuntaan mahdollisesti soveltuvien kemiallisten ja biologisten torjuntamenetelmien tehokkuutta. Tulosten perusteella arvioidaan testattujen menetelmien soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta kuorirokon ja maltokaariviruksen hallinnassa.

Vastaava tutkija: Marjo Serenius
Yhteistyötahot: Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto
Rahoitus: Makera

Kuoppatautikoe Kuoppatauti-hanke

Hankkeen ”Kuoppataudin syyt ja seuraukset” kenttäkokeessa selvitetään siemenperunan ns. kuoppatautioireiden vaikutusta perunan kasvuun ja sadon laatuun eri lajikkeilla.

Vastaava tutkija: Marjo Serenius
Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, peruna-alan yritykset
Rahoitus: Makera

Lajikkeet ja viljelytekniikka

Tärkkelysperunalajikkeiden typpilannoitus tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään uusien tärkkelysperunalajikkeiden kasvua ja sadonmuodostusta eri typpilannoitustasoilla. Koe tehdään lajike-edustajien tilauksesta.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Finnamyl, Myllymäen Peruna

Tärkkelysperunalajikkeiden istutustiheys tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään istutustiheyden vaikutusta uusien tärkkelysperunalajikkeiden kasvuun ja sadonmuodostukseen.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Finnamyl

Ruokaperunalajikkeiden typpilannoitus tilaustutkimus

Alustavassa kokeessa testataan erilaisten typpitasojen vaikutusta uusien ruokaperunalajikkeiden kasvuun ja sadon laatuun.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Yara Suomi

Perunalajikkeiden rutonalttius tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään perunalajikkeiden alttiutta lehti- ja mukularutolle. Koe toteutetaan perunaruton torjuntakokeen yhteydessä.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Rahoitus: Perunantutkimuslaitos, Finnamyl, Finpom, HZPC Kantaperuna, Myllymäen peruna, Suomen siemenperunakeskus

Ravinteet ja lannoitus

Orgaaniset lannoitevalmisteet tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään erilaisten orgaanisten kierrätyslannoitteiden toimivuutta tärkkelysperunan viljelyssä. Testattavista tuotteista useimmat soveltuvat myös luomuviljelyyn.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Berner, Biolan, Ecolan, Soilfood, Yara Suomi

Kasvunparanteen käyttö perunanviljelyssä tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään biostimulanttituotteen vaikutusta tärkkelysperunan kasvuun ja satoon erilaisilla ruiskutusohjelmilla.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Syngenta

Perunan hivenlehtilannoitus tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään lehtilannoituksena annettavien hivenravinteiden vaikutuksia perunan kasvuun ja satoon.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Tracegrow

Maanparannusaineet ja kerääjäkasvit varhaisperunalla SoildiverAgro-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaperän monimuotoisuutta ja kasvukuntoa edistäviä maanviljelysmenetelmiä ja -käytäntöjä. Vuoden 2020 kesällä perustettavissa monivuotisissa kokeissa tutkitaan metsäteollisuuden sivuvirtojen ja kerääjäkasvien vaikutuksia pellon eliöihin ja kasvuvoimaan varhaisperunapelloilla.

Yhteistyötahot: SoildiverAgro-hankkeen toimijat
Rahoitus: Horizon 2020

SoildiverAgro logo

Horizon 2020