Tutkimus ja hankkeet

Perunantutkimuslaitoksella tehtävän tutkimuksen tavoitteena on hankkia perunanviljelijöille, käyttäjille ja päättäjille tietoa perunasta ja perunan tuotantoedellytyksistä. Tutkimuksia tehdään sekä hankerahoituksella että tilaustutkimuksina.

Tutkimuksia toteutetaan mm. kenttä­ko­kei­na, ti­la­ko­keina ja tilaselvityksinä. Tut­ki­muk­sis­sa sel­vi­te­tään esimerkiksi:

  • uusien lajikkeiden soveltumista Suomen olosuhteisiin ja perunan eri käyttömuotoihin
  • perunan ravinnetaloutta ja lannoitusta
  • perunan kasvinsuojelua ja muuta viljelytekniikkaa
  • perunantuotannon kannattavuutta

Yhteistyötahoina hanketutkimuksissa ovat mm. Helsingin ja Oulun yliopistot, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut. Laboratoriotutkimuksissa tehdään yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen Perunalaboratorion kanssa.

Perunantutkimuslaitoksella tehtyjen tutkimusten tuloksia julkaistaan vuotuisessa tulosraportissa ”Perunantutkimuslaitoksen koetuloksia” -sarjassa. Hankkeisiin liittyviä koetuloksia voidaan myös julkaista omina raportteinaan.

 

Ajankohtaista tutkimuksessa

Vuoden 2018 julkiset kokeet on listattu artikkelissa Petlan perunakokeet 2018.

Käynnissä olevat hankkeet:

Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon (KOULU) 2019-2021

Hankkeessa syvennetään viljelijöiden luomutuotanto-osaamista monipuolisella koulutuksella, oman toiminnan arvioinneilla ja ammattimatkoilla. Osaamisen nostolla ja entistä tehokkaammalla luomutuotannollan voidaan vastata kotimaisten luomutuotteiden kasvavaan kysyntään eri markkinakanavissa. Samalla turvataan suomalaisen kasvistuotannon tulevaisuutta ja tuodaan arvoketjun toimijoille uutta kasvua sekä parannetaan vientivalmiuksia luomutuotannon ja -tuotteiden kautta.

Hanketta koordinoi Pyhäjärvi-instituutti, ja Petlan lisäksi hankkeeseen osallistuu Luonnonvarakeskus. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta.

Lisätietoa hankkeen sivulta: pyhajarvi-instituutti.fi/koulu

maaseuturahasto            

Puutarha-alan työhyvinvointi ja tuottavuus (HortiProw) 2018-2020

Työhyvinvointia ja tuottavuutta edistetään puutarha-alan yrityksissä hanketuen turvin. Mukaan otetaan 30 pientä ja keskisuurta yritystä, joissa toimintatapojen kehittäminen on ollut vähäistä. Yrityksiä tuetaan ideoimaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistoimia pienryhmissä tai yrityspareina. Tavoitteena on vahvistaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä puutarha-alalla näiden pilottien kautta. Hankkeen tuotoksina syntyy yrityskohtaisia kehittämisprojekteja ja yhteenvetona materiaalia työterveyshuollon käyttöön. Perunantutkimuslaitos osallistuu mukaan valittavien kymmenen varhaisperunayrityksen kehittämistoimiin.

Hankkeessa ovat mukana Työtehoseura (TTS) ja Luonnonvarakeskus (Luke), joka myös koordinoi hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Lisätietoa Luken sivuilla ja hankkeen tiedotusta Twitterissä.

          

Parempaa perunaa pohjoisesta (PPP) 2016-2019

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa eri perunalajikkeista, niiden ominaisuuksista eri käyttötarkoituksiin sekä perunalajikkeiden sekundääriyhdisteiden (flavonoidit, maku- ja väriaineet) muodostumisesta. Petlan osuudessa keskitytään tärkkelysperunan sivuvirtaproteiinin hyödyntämiseen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hanketta vetää Luonnonvarakeskus

         

Perunaa vioittavien ankeroisten tehostettu torjunta 2015-2019

Hankkeessa kartoitetaan peruna-ankeroisten esiintymistä Suomen keskeisillä perunantuotantoalueilla, arvioidaan ankeroisten aiheuttamia riskejä, otetaan käyttöön uusia analyysimenetelmiä ja lisätään yleistä tietämystä ankeroisista. Hanke on saanut rahoitusta Makerasta.

Tuota valkuaista! (TUOVA) 2016-2018

Luonnonvarakeskuksen vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi. Petlan osuus hankkeessa käsittelee perunateollisuuden sivuvirroista saatavan proteiinin hyötykäyttöä. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta.

maaseuturahasto             

Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuudet turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa varten (Turvemaiden maanparannushanke) 2017-2018

Hankkeessa tutkitaan teollisuuden tuottamien sivutuotteiden käyttöä turvetuotannosta poistuneiden suopohjien lannoitukseen ja maanparannukseen biomuovi- ja kemianteollisuuteen raaka-aineeksi tarkoitettua non-food-perunantuotantoa varten. Maanparannuskäsittelyillä pyritään parantamaan turpeen lämpö- ja kosteusoloja, maan ravinteita ja ravinteiden pidätyskykyä sekä ravinteiden kelpoisuutta kasveille ja sitä kautta sadontuottokykyä.

Petlan lisäksi hankkeessa ovat mukana myös Helsingin ja Oulun yliopistot. Hanke on saanut rahoituksen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vanhat tutkimukset

Oheisessa listassa olevien tutkimusten tulokset on julkaistu vuotuisissa tulosraporteissa:

Petlan tutkimusotsikoita 1983-2018 (pdf)