Tuottava Peruna

Tuottava Peruna on Perunantutkimuslaitoksen tuottama ja julkaisema riippumaton suomalainen peruna-alan ammattilehti. Tuottavan Perunan kohderyhmää ovat perunanviljelijät sekä kaikki perunaketjun toimijat.

Tuottava Peruna -vuosikerran tilaushinta on 35 euroa. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 1000 kpl.

Lehdessä käsitellään perunaa ja siihen liittyviä aiheita pellosta pöytään ja hallinnosta ulkomaankauppaan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen, ota yhteys lehden toimitukseen.
TP Kirjoitusohje 2019

Ilmoitushinnat ja aikataulut lehden mediakortissa:
Mediakortti 2020

Yhteystiedot:

Päätoimittaja Marjo Hokka puh. 040 450 7200

Sähköposti tuottava.peruna@petla.fi