Käyttölaatu

Kesän kasvuolot saattavat ilmetä varsinkin varastokauden alussa yllättävillä tavoin perunan käyttölaadussa. Sadon laatu ja käyttäytyminen kannattaa tarkistaa ennen markkinointia, ellei sitä tee jokin muu taho markkinoinnin yhteydessä. Varsinkin suurtalouksiin toimitet­ta­vasta perunasta kannattaa selvittää heti nostokauden jälkeen jokaisen varas­toon otetun erän raakatummumisherkkyys ja keittolaatu. Voimakkaasti raaka­tum­muvien tai keitossa ongelmallisesti käyttäytyvien erien markkinointi kannattaa siirtää kevättalveen, jos niissä sadon laatu muutoin on pitkään varastointiin soveltuva.

Talven kuluessa perunan normaalit elintoiminnot varastossa vähentävät sekä hajoamisherkkyyttä että kypsennyksessä kovana pysyvien perunoiden esiinty­mistä. Yleensä myös raakatummumisalttius useimmiten pienenee varastoinnin aikana, mutta muutos voi tapahtua vastakkaiseenkin suuntaan. Siksi sekä keittokoe että raakatummumismääritys kannattaa uusia muutamaan otteeseen talven kuluessa.