Käyttölaatu

Kesän kasvuolot saattavat varsinkin varastokauden alussa vaikuttaa yllättävillä tavoin perunan käyttölaatuun. Sadon laatu ja käyttäytyminen kannattaa tarkistaa ennen markkinointia, ellei sitä tee jokin muu taho markkinoinnin yhteydessä.

Varsinkin suurtalouksiin toimitet­ta­vasta perunasta kannattaa selvittää heti nostokauden jälkeen jokaisen varas­toon otetun erän raakatummumisherkkyys ja keittolaatu. Voimakkaasti raaka­tummuvien tai keitossa ongelmallisesti käyttäytyvien erien markkinointi kannattaa siirtää kevättalveen, jos niiden sadon laatu muutoin on pitkään varastointiin soveltuva.

Talven kuluessa perunan normaalit elintoiminnot varastossa vähentävät sekä hajoamisherkkyyttä että kypsennyksessä kovana pysyvien perunoiden esiinty­mistä. Yleensä myös raakatummumisalttius useimmiten pienenee varastoinnin aikana, mutta muutos voi tapahtua vastakkaiseenkin suuntaan. Siksi sekä keittokoe että raakatummumismääritys kannattaa uusia muutamaan otteeseen talven kuluessa.