Potatisforskninginstitut

Potatisforskningsinstitut PETLA är en privat forskningsenhet i Finland med fokus på potatis forskning, undervisning och publicering.

Potatisforskningsinstitut är upprätthålls av stiftelsen Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiö. Stiftelsen är stödd av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och några potatis industriföretag. Potatisforskningsinstitut arbetar tillsammans med Naturresursinstitutet (Luke, förra Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT), ProAgria och universitet.

Forskningen inom Petla inkluderar

  • Potatissorter och kvalitetsfaktorer
  • Potatis växtnäring och gödsling
  • Växtskydd
  • Odlingsteknik
  • Kvalitetsbegreppet och kvalitetsmätning
  • Ekonomin i potatisproduktionen och bearbetning

Den professionella tidningen “Tuottava Peruna” utkommer fyra gånger per år. Tidningen riktas mot jordbrukare och andra aktörer inom potatissektorn. Andra publikationer inkluderar forskningsrapporter, guider och rådgivande publikationer.

Potatisforskningsinstitut ligger i Köyliö, Säkylä, nära de viktiga potatis produktionsområden på Finlands västkust.

Kontakt information

Potatisforskningsinstitut
Huhdintie 32B
FI-27710 Köyliö

posti@petla.fi