Perunantutkimuslaitos PETLA

PETLA – tutkittua tietoa perunasta

Perunantutkimuslaitos PETLA tuottaa tutkittua tietoa perunasta. PETLA palvelee perunanviljelijöitä ja alan yrityksiä. Harjoitamme perunan tuotantoon ja käsittelyyn liittyvää tutkimusta, neuvontaa, koulutusta ja julkaisutoimintaa.

Ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat

Täältä löydät viimeisimmät tiedotteemme.

Tutkimus ja hankkeet

Tutkimusaiheita ovat mm. lajikkeet, lannoitus, kasvinsuojelu, muu viljelytekniikka ja viljelyn talous. Tutkimuksilla ja hankkeilla hankitaan tietoa perunan tuotantoedellytyksistä nykyisissä toimintaolosuhteissa. 

Hankkeiden ja tutkimusten lisäksi Petlalla tehdään palvelutoimintana perunan sisäisen ja ul­koi­sen laadun määrityksiä sekä silmämääräisiä tautitunnistuksia. Laitos antaa myös puhelinneuvontaa.

Lue lisää perunantutkimuksesta ja tutkimushankkeista

Tuottava Peruna -lehti

Tiedonvälityksessä tärkein viestintäkanavamme on julkaisemamme ja toimittamamme TUOTTAVA PERUNA -lehti. Lisäksi julkaisemme neuvonnallisia julkaisuja ja tiedotteita sekä tutkimusraportteja.

Lue lisää Tuottava Peruna -lehdestä

Koulutus ja neuvonta

Perunantutkimuslaitos on mukana myös koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa sekä järjestäjänä että luentojen ja esitelmien tuottajana. Perunanviljelijöille ja alan yrityksille suunnattua palvelutoimintaa kehitämme yhdessä muun muassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja ProAgrian kanssa.

Perehdy koulutustemme aineistoihin.

Perunantutkimuslaitos toimii Säkylän Köyliössä

Perunantutkimuslaitos toimii Säkylän Köyliössä yhteisissä toimitiloissa Apetitin kanssa Räpin koetilalla. Perunantutkimuslaitos on perustettu vuonna 1982, ja ensimmäiset lähes 30 vuotta toimipaikka oli Lammilla, nykyisessä Hämeenlinnassa. Muutto Ylistaroon tapahtui vuonna 2011 ja sieltä Räpin koetilalle loppuvuodesta 2020.

Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiö

Perunantutkimuslaitosta ylläpitää tärkkelys- ja ruokaperunateollisuuden sekä MTK:n perustama Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiö. Säätiön tarkoituksena on:

  • kehittää perunanviljelyä ja varastointia Suomessa
  • edistää perunantuotantoa koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa
  • parantaa perunanviljelijöihin kohdistuvalla valistustoiminnalla perunan sato- ja laatutasoa
  • edistää perunantuotannon tutkimustulosten soveltamista käytäntöön

Säätiön taustayhteisöt ovat: