Perunaseitti

Perunaseittisieni vikuuttaa perunan ituja, versojen maanalaisia osia, rönsyjä sekä mukulanalkuja. Tuleentuvien mukuloiden pinnalle se muodostaa seittirupea. Seittirupipahkoja jää kasvinjätteissä peltoon, missä ne säilyvät pari vuotta tartutuskykyisinä. Tärkein taudin leviämistie on seittirupinen siemenperuna.

Näin tuotat seittiruvetonta siementä

Peittaa aina lisäysviljelyn siemen. Käytä siemenviljelyssä viljelykiertoa, jossa perunaa on korkeintaan kerran kolmessa vuodessa. Varsistonhävityksen jälkeen nosta peruna heti, kun kuori alkaa kestää, jottei seittirupea ehdi muodostua.

Varhaisperunan viljely: Peittaa siemen ennen idätystä, ettei seitti pääse tekemään tuhoja pitkän idätysvaiheen aikana.

Ruoka- ja tärkkelysperuna: Peittaa seittirupinen siemen aina. Täysin seit­ti­ruvettomasta siemenestä on mahdollista saada tervettä satoa peittaamattakin. Pidä kuitenkin mielessä, että mitä arvokkaampaa satoa tuotat, sen vähemmän kannattaa seitin suhteen ottaa riskejä. Esimerkiksi sie­me­nessä kulkeutuva vähäinenkin seittitartuke voi olla kohtalokas maassa, jos­sa perunaa ei ole koskaan viljelty ja josta sen vuoksi puuttuu perunaseittiä hillitsevä pieneliöstö.

Näin paljastat seitin maatartunnan

Ota viljelemästäsi perunaeräs­tä äm­pärillinen mukuloita ja pese ne. Lajittele mukulat kahteen kasaan: toi­seen täysin seittiruvettomat ja toiseen ne, joissa on yksi tai useampia seit­tirupipilkkuja. Jos seittirupea löytyy, sitä on jäänyt myös peltoon, jossa sato kasvoi. Viljele kyseisellä lohkolla pari vuotta muita kasveja, jona aikana seitti vähenee harmittomalle tasolle.

Siemenperunan seittipeittaus

Siemenperunan peittaus suojaa kasvavia ituja ja versoja siemenlevintäiseltä seittitartunnalta. Peittauksen teho ei ulotu maalevintäiseen seittiin.

Lisätietoa seitistä ja kuvia seitin aiheuttamista oireista löytyy Paavo Ahvenniemen Perunaseitin torjunta -oppaasta.