Petlan kokeet 2021

Petlalla toteutetaan perunan kasvinsuojelu-, lannoitus- ja lajikekokeita sekä tilaustutkimuksina että erilaisiin hankkeisiin liittyen. Monissa kokeissa otsikot pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta testattavat tuotteet ja lajikkeet vaihtuvat. Osa kokeista on luottamuksellisia.

Alla on lueteltu kesän 2021 julkiset kenttäkokeet. Käynnissä olevat hankkeet löydät Tutkimus-sivulta.

Kasvinsuojelu

Perunaruton torjunta Perunarutto -hanke

Hankkeen ”Perunaruton populaation tuntemus perunantuotannon kestävyyden avuksi” kenttäkokeessa testataan eri kasvinsuojeluaineiden vaikutusta sekä perunaruton ennustemallien soveltuvuutta perunaruton torjunnassa.

Vastaava tutkija: Riina Lukkala
Tilaaja: Nordisk Alkali, Syngenta, Corteva, Berner
Rahoitus: ECOSOL, SUSPO

Lehtipoltteen torjunta ECOSOL -hanke

Hankkeen kenttäkokeessa verrataan eri torjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoa lehtipoltteen torjunnassa.

Vastaava tutkija: Riina Lukkala
Tilaaja: Syngenta, Nordisk Alkali, Bayer CropScience, BASF

Kuoppatautikoe Kuoppatauti-hanke

Hankkeen ”Perunan kuoppataudin syyt ja seuraukset” kenttäkokeessa selvitetään siemenperunan kuoppatautioireiden vaikutusta perunan kasvuun ja sadon laatuun eri lajikkeilla.

Vastaava tutkija: Marjo Hokka
Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus
Rahoitus: Makera

Seitintorjunta tilaustutkimus

Kokeessa tutkitaan perunan peittauksen ja in-furrow menetelmän vaikutuksia seitin torjuntaan perunalla.

Vastaava tutkija: Riina Lukkala
Tilaaja: BASF, Syngenta

Lajikkeet ja viljelytekniikka

Tärkkelysperunalajikkeiden typpilannoitus tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään uusien tärkkelysperunalajikkeiden kasvua ja sadonmuodostusta eri typpilannoitustasoilla. Koe tehdään lajike-edustajien tilauksesta.

Vastaava tutkija: Juha Mäenpää
Tilaaja: Finnamyl, Myllymäen Peruna

Tärkkelysperunalajikkeiden istutustiheys tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään istutustiheyden vaikutusta uusien tärkkelysperunalajikkeiden kasvuun ja sadonmuodostukseen.

Vastaava tutkija: Juha Mäenpää
Tilaaja: Finnamyl, Myllymäen peruna, Finpom

Tärkkelysperunan lajikekenttä tilaustutkimus

Kokeessa tutkitaan uusien perunalajikkeiden soveltuvuutta tärkkelysperunanviljelyyn.

Vastaava tutkija: Juha Mäenpää
Tilaaja: SPK, Myllymäen peruna, Finnamyl, Lapuan Peruna, Finpom

Perunalajikkeiden rutonalttius Perunarutto -hanke

Hankkeen ”Perunaruton populaation tuntemus perunantuotannon kestävyyden avuksi” lajikekokeessa selvitetään perunalajikkeiden alttiutta lehti- ja mukularutolle.

Vastaava tutkija: Riina Lukkala

Perunalajikkeiden alttius lehtipoltteelle ECOSOL -hanke

Hankkeen kenttäkokeessa selvitetään eri perunalajikkeiden alttiutta lehtipoltteelle.

Vastaava tutkija: Riina Lukkala

Ravinteet ja lannoitus

Orgaaniset lannoitevalmisteet tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään tärkkiteollisuuden sivuvirtojen soveltuvuutta perunanviljelyyn. Lisäksi kokeillaan myöhäisemmän levitysajankohdan vaikutusta perunaan.

Vastaava tutkija: Juha Mäenpää
Tilaaja: Soilfood, Biolan

Maanparannusaineet ja kerääjäkasvit varhaisperunassa SoildiverAgro-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaperän monimuotoisuutta ja kasvukuntoa edistäviä maanviljelysmenetelmiä ja -käytäntöjä. Vuoden 2020 kesällä perustetuissa monivuotisissa kokeissa tutkitaan metsäteollisuuden sivuvirtojen ja kerääjäkasvien vaikutuksia pellon eliöihin ja kasvuvoimaan varhaisperunapelloilla.

Vastaava tutkija: Marjo Hokka

Biostimulantit tilaustutkimus

Kahdessa eri tilaajan kokeessa tutkitaan biostimulanttien vaikutusta perunan terveyteen, kasvuun sekä satoon.

Vastaavat tutkijat: Marjo Hokka, Riina Lukkala
Tilaajia: FNC, Syngenta