Perunantutkimuslaitos muuttaa Apetitin Räpin koetilalle Säkylään

Perunantutkimuslaitos PETLA muuttaa toimitilansa Apetitin Räpin koetilalle Säkylän Köyliöön keväällä 2021. Samassa yhteydessä Apetit liittyy PETLAn taustayhteisön, Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiön, jäseneksi.

”On hienoa saada Suomen ainoa perunan tutkimukseen keskittynyt taho osaksi Apetitin Räpin koetilaa. Molemmat tahot jatkavat Räpillä omaa olemassa olevaa toimintaansa, mutta luonnollisia synergioitakin on jo tunnistettu. PETLAn muutto Satakuntaan vahvistaa myös alueen tutkimuksellista keskittymää”, sanoo Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki.

”Perunantutkimuslaitoksen muutto Räpille parantaa entisestään mahdollisuuksia vastata alan haasteisiin tutkimuksen ja neuvonnan avulla. Peltokokeita jatketaan Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Apetit on lämpimästi tervetullut säätiön taustayhteisöiden joukkoon, jossa vaikuttavat MTK ja SLC, Finnamyl Oy, Jepuan Peruna Oy, Lapuan Peruna Oy ja Evijärven Peruna Oy,” Perunantutkimuslaitoksen johtaja Marjo Serenius sanoo.

PETLA harjoittaa perunan tuotantoon ja käsittelyyn liittyvää tutkimusta, neuvontaa, koulutusta ja julkaisutoimintaa. Tutkimusaiheita ovat mm. lajikkeet, lannoitus, kasvinsuojelu, muu viljelytekniikka ja viljelyn talous. Tutkimuksilla ja hankkeilla hankitaan tietoa perunan tuotantoedellytyksistä nykyisissä toimintaolosuhteissa.

Apetitin Räpin koetilalla kehitetään kestäviä viljelymenetelmiä ja tutkitaan eri kasvilajikkeita. Räpin koetila tekee myös tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen parissa. Parhaat Räpillä kehitettävät viljelymenetelmät ja käytänteet siirretään Apetit-sopimusviljelijöiden käyttöön.

Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit, puh. 010 402 2100
Marjo Serenius, johtaja, PETLA, puh. 040 450 7200

Apetitin lehdistötiedote:
https://apetit.fi/uutinen/?id=395172263676D225