Petlan kokeet 2019

Petlalla toteutetaan perunan kasvinsuojelu-, lannoitus- ja lajikekokeita sekä tilaustutkimuksina että hankkeisiin liittyen. Monissa kokeissa otsikot pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta testattavat tuotteet ja lajikkeet vaihtuvat. Osa kokeista on luottamuksellisia.

Tässä listassa ovat kesän 2019 julkiset kenttäkokeet:

Kasvinsuojelu

Perunaruton torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta selvitetään uusien sekä markkinoilla olevien rutontorjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoeroja perunaruttoon. Kasvuston olosuhdeseurantaa ja ruton havainnointia hyödynnetään reaaliaikaisesti kasvinsuojeluneuvonnassa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Berner, Corteva Agriscience, Syngenta

Lehtipoltteen torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta toteutettavassa kokeessa selvitetään eri torjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoa lehtipoltteen torjunnassa. Kenttäkoe sijoitetaan korkean tautipaineen riskilohkolle, jossa on ollut edellisinä vuosina runsaasti lehtipoltetta.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Bayer CropScience, Berner, Nordisk Alkali, Syngenta

Kuorirokon torjunta Kuorirokko kuriin -hanke

Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisessä ”Perunan kuorirokon epidemiologian erityispiirteet ja torjunta Suomessa” -hankkeessa toteutettavassa kokeessa selvitetään erilaisten kuorirokon torjuntaan mahdollisesti soveltuvien kemiallisten ja biologisten torjuntamenetelmien tehokkuutta. Tulosten perusteella arvioidaan testattujen menetelmien soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta kuorirokon ja maltokaariviruksen hallinnassa.

Vastaava tutkija: Marjo Serenius
Yhteistyötahot: Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto
Rahoitus: Makera

Kuoppatautikoe

Kokeessa seurataan ns. kuoppatautioireiden vaikutusta perunan kasvuun ja sadon laatuun. Saatuja tuloksia hyödynnetään kuoppatautioireiden aiheuttajiin ja vaikutuksiin keskittyvän hankkeen suunnittelussa.

Vastaava tutkija: Marjo Serenius
Rahoitus: Perunantutkimuslaitos

Lajikkeet

Perunalajikkeiden rutonalttius tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään perunalajikkeiden alttiutta lehti- ja mukularutolle. Koe toteutetaan perunaruton torjuntakokeen yhteydessä. Vuoden 2019 kokeessa painopiste on uusissa lajikkeissa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Rahoitus: Perunantutkimuslaitos, Finnamyl, Finpom, HZPC Kantaperuna, Myllymäen peruna

Ravinteet ja lannoitus

Ruokaperunan lisälannoitus tilaustutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kasvukaudella annettavan typpilannoituksen ajoituksen vaikutuksia ruokaperunan satoon ja laatuun sekä mittausteknologian hyödyntämistä lannoituksen tarpeen selvittämisessä.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Yara Suomi

Perunan hivenlehtilannoitus tilaustutkimus

Tutkimuksessa selvitetään lehtilannoituksena annettavien hivenlehtilannoitteiden vaikutuksia ruokaperunan satoon ja laatuun.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Tracegrow, Berner

Ruokaperunan lannoituskoe Kristiinankaupungin osaamiskeskittymähanke

Hankkeessa ”Potatiskompetenscenter i Kristinestad” toteutettavassa lannoituskokeessa optimoidaan ruokaperunan lannoitusta sekä sadon määrää että laatua ajatellen.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot: Kristiinankaupungin elinkeinokeskus
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Pohjanmaan ELY-keskus