Kuorirokko kuriin

Kuorirokko on perunan laatua pilaava kasvitauti. Kuorirokko on tautina tunnettu jo pitkään, mutta sen merkitystä on pidetty nykyistä pienempänä. Viime vuosina kasvaneet ongelmat ovat kuitenkin ajaneet eri tahoja yhä enemmän tämän taudin kimppuun. Tauti ilmenee mukulan pinnassa rupilaikkuina, joita ei ole aina helppo erottaa tavallisen perunaruven oireista. Suomessa kuorirokon aiheuttamat haitat näyttävät lisääntyvän jatkuvasti. Siemenperunatuotannossa tämä on huomioitu tiukentuneena lainsäädäntönä, jonka perusteella kuorirokko-oireet huomioidaan siemenperunan laatuvaatimuksissa.

Ruokaperunatuotannossa kuorirokosta on tullut ongelma erityisesti märkinä kesinä. Kuorirokkoa aiheuttava mikrobi toimii myös perunan maltokaariviruksen levittäjänä. Kuorirokon samoin kuin maltokaariviruksen tekee ongelmalliseksi se, että niiden aiheuttajat säilyvät peltomaassa vuosia eikä kummaankaan taudin torjuntaan ole tehokkaita keinoja.

Tänä keväänä on käynnistymässä Luonnonvarakeskuksen, Perunantutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston toimesta Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kaksivuotinen Kuorirokko kuriin -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä peruna-alan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on selvittää kuorirokon epidemiologiaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä keskittyen erityisesti niihin tekijöihin, joilla oletetaan olevan vaikutusta kuorirokon esiintymiseen ja kehittymiseen Suomen oloissa. Tavoitteena on selvittää kuorirokon isäntäkasvilajistoa sekä mahdollisia syöttikasveja, joiden avulla taudinaiheuttajan määrää maassa voitaisiin jopa vähentää. Lisäksi selvitetään eri perunalajikkeiden kestävyyttä sekä kehitetään taudinmääritysmenetelmiä. Myös mahdollisia torjuntamenetelmiä selvitetään. Kuorirokkomikrobin parempi tuntemus on edellytys taudintorjuntakeinojen kehittämiselle sekä kuorirokolle että maltokaarivirukselle.

Viljelijöiltä toivotaan apua

Yksi hankkeen tavoitteista on selvittää, onko kuorirokon aiheuttajalla meidän oloissamme muita isäntäkasveja kuin peruna. Kesän 2019 ja 2020 aikana on tarkoitus kerätä näytteitä rikkakasveista ja viljelykierron välikasveista sellaisilta peltolohkoilta, joilla kuorirokkoa on esiintynyt. Suuri apu olisi, jos viljelijät lähettäisivät tietoja tällaisista peltolohkoista.

Kuorirokkoisia perunoita
Kuorirokkoista perunaa kasvukaudelta 2018 (Kuva: Lea Hiltunen).

Kuorirokko kuriin -hanke on saanut rahoitusta Maatilatalouden kehittämisrahasto Makerasta ja peruna-alan yrityksiltä.