Petlan kokeet 2018

Petlalla toteutetaan perunan kasvinsuojelu-, lannoitus- ja lajikekokeita sekä tilaustutkimuksina että hankkeisiin liittyen. Monissa kokeissa otsikot pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta testattavat tuotteet ja lajikkeet vaihtuvat.

Tässä esitellään kesän 2018 julkiset kokeet ja tutkimukset.

Kasvinsuojelu

Perunaruton torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta selvitetään uusien sekä markkinoilla olevien rutontorjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoeroja perunaruttoon. Ruttopainetta ennakoidaan ja seurataan kasvustoon sijoitetun sääaseman avulla. Kasvuston olosuhdeseurantaa ja ruton havainnointia hyödynnetään reaaliaikaisesti kasvinsuojeluneuvonnassa.

Vastaava tutkija: Anne Rahkonen
Yhteistyötahot ja rahoitus: Nordisk Alkali ja Syngenta

Lehtipoltteen torjunta tilaustutkimus

Kasvinsuojeluyritysten toimeksiannosta toteutettavassa kokeessa selvitetään eri torjunta-aineiden ja -ohjelmien tehoa lehtipoltteen torjunnassa. Kenttäkoe sijoitetaan korkean tautipaineen riskilohkolle, jossa on ollut edellisinä vuosina runsaasti lehtipoltetta.

Vastaava tutkija: Anne Rahkonen
Yhteistyötahot ja rahoitus: Bayer CropScience, Berner, BASF, Nordisk Alkali, Syngenta

Ravinteet ja lannoitus

Tärkkelysperunan lisälannoituskokeet tilaustutkimus

Tutkimuksessa selvitetään kasvukaudella annettavan lisälannoituksen vaikutuksia tärkkelysperunan satoon ja laatuun. Kenttäkokeet toteutetaan Kokemäellä ja Ylistarossa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus: Yara Suomi

Turvesuon maanparannuskoe Turvesoiden maanparannushanke

Hankkeeseen ”Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuudet turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa varten” kuuluvassa tutkimuksessa selvitetään erilaisten kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä maanparannusaineena ja niiden vaikutusta perunan kasvuun.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto
Rahoitus: Kaksivuotinen (2017-2018) hanke on saanut rahoituksen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ruokaperunan viljelytekniikka Kristiinankaupungin osaamiskeskittymähanke

Hankkeessa ”Potatiskompetenscenter i Kristinestad” toteutettavissa lannoituskokeissa optimoidaan ruokaperunan lannoitusta sekä sadon määrää että laatua ajatellen ja testataan erilaisia luomuviljelyssä käytettäviä eloperäisiä lannoitustuotteita. Varsistonhävityskokeessa selvitetään vaihtoehtoisia keinoja kasvuston tuhoamiseen syksyllä. Lisäksi Petla on mukana toteuttamassa luomuperunatiloilla tehtäviä demokenttiä.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä ja Anne Rahkonen
Yhteistyötahot: Kristiinankaupungin elinkeinokeskus
Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Pohjanmaan ELY-keskus

         

Lajikkeet

Tärkkelysperunan lajikekoe Kokemäki tilaustutkimus

Kokeessa selvitetään uusien tärkkelysperunalajikkeiden kasvua ja sadonmuodostusta Suomen olosuhteissa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot ja rahoitus:Finnamyl

Tärkkelysperunan lajikekokeet Ylistaro Parempaa perunaa pohjoisesta -hanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa eri perunalajikkeista, niiden ominaisuuksista eri käyttötarkoituksiin sekä perunalajikkeiden sekundääriyhdisteiden (flavonoidit, maku- ja väriaineet) muodostumisesta. Petlan osuudessa keskitytään tärkkelysperunan sivuvirtaproteiinin hyödyntämiseen ja toteutetaan kaksi lajikekoetta erilaisilla maalajeilla Ylistarossa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Yhteistyötahot: Luke, Turun yliopisto
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

EAKR    Vipuvoimaa   Pohjois-Pohjanmaan liitto

Perunalajikkeiden rutonherkkyys

Kokeessa selvitetään perunalajikkeiden lehtiruton kestävyyttä. Koe toteutetaan perunaruton torjuntakokeen yhteydessä. Testattavat perunalajikkeet ovat mukana Petlan muissa kokeissa vuonna 2018, ja pääpaino on tärkkelysperunalajikkeissa.

Vastaava tutkija: Anna Sipilä
Rahoitus: Perunantutkimuslaitos