Perunantutkimus­laitos PETLA

Perunantutkimuslaitos harjoittaa perunan tuotantoon ja käsittelyyn liittyvää tutkimusta, neuvontaa, koulutusta ja julkaisutoimintaa.

Tutkimusaiheita ovat mm. lajikkeet, lannoitus, kasvinsuojelu, muu viljelytekniikka ja viljelyn talous. Tutkimuksilla ja hankkeilla hankitaan tietoa perunan tuotantoedellytyksistä nykyisissä toimintaolosuhteissa. Hankkeiden ja tutkimusten lisäksi Petlalla tehdään palvelutoimintana perunan sisäisen ja ul­koi­sen laadun määrityksiä sekä silmämääräisiä tautitunnistuksia. Laitos antaa myös puhelinneuvontaa.

Tiedonvälityksessä tärkein on laitoksen julkaisema ja toimittama TUOTTAVA PERUNA -lehti. Lisäksi julkaistaan neuvonnallisia julkaisuja ja tiedotteita sekä tutkimusraportteja. Perunantutkimuslaitos on myös mukana koulutus- ja neuvontatilaisuuksissa sekä järjestäjänä että luentojen ja esitelmien tuottajana. Perunanviljelijöille ja alan yrityksille suunnattua palvelutoimintaa kehitetään yhdessä muun muassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja ProAgrian kanssa.

Perunantutkimuslaitos toimii Säkylän Köyliössä yhteisissä toimitiloissa Apetitin kanssa Räpin koetilalla. Vakinaisen henkilökunnan määrä on 5 työn­te­ki­jää. Perunantutkimuslaitos on perustettu vuonna 1982, ja ensimmäiset lähes 30 vuotta toimipaikka oli Lammilla, nykyisessä Hämeenlinnassa. Muutto Ylistaroon tapahtui vuonna 2011 ja sieltä Räpin koetilalle loppuvuodesta 2020.

Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiö

Perunantutkimuslaitosta ylläpitää tärkkelys- ja ruokaperunateollisuuden sekä MTK:n perustama Perunantuotannon Tutkimus- ja Kehityssäätiö. Säätiön tarkoituksena on

  • kehittää perunanviljelyä ja varastointia Suomessa
  • edistää perunantuotantoa koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa
  • parantaa perunanviljelijöihin kohdistuvalla valistustoiminnalla perunan sato- ja laatutasoa
  • edistää perunantuotannon tutkimustulosten soveltamista käytäntöön

Säätiön taustayhteisöt ovat