Peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma on valmis

Peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma on valmis. Euroopan komission peruna-ankeroisasetus tuli voimaan heinäkuussa 2022. Suomessa peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma perustuu Ruokaviraston päätökseen. EU-asetuksella säädetään tiettyjen uudelleen istutettavien kasvien, muun muassa siemenperunan ankeroistarkastusvaatimuksista sekä muun kuin siemenperunan tuhoojakartoituksista.

Todettujen ankeroisesiintymien torjunnasta ja leviämisen estämisestä säädetään perusasiat. Asetuksen vaatimukset koskevat sellaisenaan kaikkia jäsenmaita. EU-asetuksen vaatimuksena on, että jokaisella jäsenmaalla tulee olla kansallinen peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma.

Suomessa peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma perustuu Ruokaviraston päätökseen

Virallinen torjuntaohjelma sisältää saastuneen pellon viljelyyn ja saastuneeksi todetun perunan siirtoon liittyviä rajoituksia sekä muita ankeroisen leviämisen estämiseen liittyviä vaatimuksia. Ohjausvastuu on Ruokavirastolla ja ELY-keskusten vastuulla on päätösten tekeminen ja valvonta.

Kaikki voimassa olevat peruna-ankeroisen torjuntapäätökset tullaan päivittämään uuden virallisen torjuntaohjelman mukaiseksi.

Peruna-ankeroisesta on vaikea päästä eroon, joten avainasemassa on torjuntaan tähtäävä viljelytapa

Peruna-ankeroisesta on vaikea päästä eroon, koska sen kystavaihe voi säilyä elävänä pellossa ilman isäntäkasvia jopa kymmenen vuotta tai pidempään. Ankeroinen voi levittäytyä maa-aineksen, tuulen tai veden mukana uusille pelloille.

Torjunnan pääpaino onkin kestävien lajikkeiden käytössä sekä hyvän viljelytavan mukaisessa toiminnassa. Kaikessa huomioidaan tuhoojan leviämisen estäminen. Tuhoojan torjuntaan tähtäävä viljelytapa tulisikin olla käytäntönä, vaikka tuhoojaa ei olisi tuotantopaikalla vielä todettukaan.

Kasvinjalostus on ankeroistorjunnassa avainasemassa. Entistä kestävämpien lajikkeiden jalostus on yksi päätavoite perunanjalostuksessa.

Perehdy peruna-ankeroisen viralliseen torjunta-ohjelmaan Ruokaviraston sivuilla

Peruna-ankeroisen virallinen torjuntaohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ruokaviraston sivuilta:
Ruokavirasto.fi/peruna-ankeroinen.

Samalla sivulla on myös linkki Ruokaviraston ylläpitämään luetteloon: Peruna-ankeroisen kestävät perunalajikkeet.

Peruna-ankeroisen torjuntaohjelma on esitelty pääpiirteissään myös juuri ilmestyneessä Tuottava Peruna -lehdessä. Jos lehti ei tule sinulle vielä, voit tilata sen tästä linkistä.