Perunalajikkeista tietoa Jepuan näyttelykentältä

Jepuan jo perinteeksi muodostuneelta ruokaperunalajikkeiden näyttelykentältä saadaan myös vertailutietoa lajikkeiden sadosta ja sadon laadusta. Kesän 2017 haastavissa oloissa perunan sato oli määrältään vaihteleva, mutta laadultaan monien lajikkeiden osalta hyvää.

Jepuan Peruna Oy:n ja lajike-edustajien toteuttamalla näyttelykentällä kasvoi noin 50 eri perunalajiketta, suurelta osin täysin uusia tai juuri viljelyyn tulleita lajikkeita. Näyttelykentän sadosta tehtiin Perunantutkimuslaitoksella sato- ja käyttölaatumääritykset, joiden tulokset esitellään oheisessa raportissa. Näihin määrityksiin saatiin rahoitusta MMM:n perunan menekinedistämisvaroista.

Mukulasato vaihteli, laatuongelmia yksittäisillä lajikkeilla

Näyttelykentän mukulasato oli keskimäärin 51 t/ha. Paras satotulos oli 76 t/ha, ja vain neljällä lajikkeella sato jäi alle 40 t/ha. Nostettujen koealojen pienestä koosta (1,5 m2) johtuen satotuloksia ei voi pitää kuin suuntaa-antavina. Hankalissa kasvuoloissa saavutetut tulokset kuitenkin osoittavat, että monilla uusilla lajikkeilla on potentiaalia tuottaa suuria satoja myös täällä pohjoisissa olosuhteissa.

Kaikilla lajikkeilla mukulakoko jäi melko pieneksi, eikä ylisuuria mukuloita juuri ollut. Joillakin muodoltaan pyöreänsoikeilla lajikkeilla pienten, alle 35 mm mukuloiden osuus sadosta oli merkittävä. Sadon tärkkelyspitoisuus vaihteli lajikkeilla 9 ja 18 % välillä. Lajikkeiden käyttölaatu vaihtelikin kiinteästä jauhoiseen. Sadon laatu oli pääosin varsin hyvää.

Sato- ja laatumääritysten kaikki tulokset on luettavissa oheisesta raportista. Ne julkaistaan myös osana Perunantutkimuslaitoksen koetulosjulkaisua 2017.

Jepuan lajiketulokset 2017 (pdf)